TEXVIK automobilovy osciloskop rekordér

Přejít na obsah

Proudový převodník T30A-71
Nový proudový převodník T30A-71 s podporou technologii SmartSensor s miniaturní měřici části pro snadnou instalaci na kabeláž. Pevný tepelně odolný lisovaný korpus, vyztužený skleněným vláknem. Šírka aktivní části 10 mm.
 

Technologie SmartSensor
SmartSensor je unikátní technologie pro obousměrnou komunikaci mezi přístrojem TEXVIK a externími převodníky a senzory.

V přímém směru přístroj načte informaci z převodníku pro automatická nastavení příslušného kanálu a pro převod hodnoty měřeni. Nastavení kanálu také lze měnit manuálně dle požadavků operátora přístroje.

V opačném směru přímo z prostředí programu lze provést nastaveni připojeného převodníku. Příkladem je proudový převodník T30A-71, kde už není žádný prvek pro vynulování, nastavuje se v programu pouhým kliknutím. Není to vynulovaní kanálu přístroje, ale výstupního signálu převodníku.

Aktualizace SW (01.2023)
Nová verze programu 4.6.0.2 dostupna ke stažení.

TEXVIK DS8 Mk II
Kompaktní a jednoduchý v obsluze automobilový osciloskop-rekordér.

Měřící kabely s interním dělíčem 1:5. Elektrická kapacita měřícího kabelu snižuje vstupní impedanci měřícího zařízeni celkové a představuje zátěž pro objekt měření, zejména pro sběrnice, digitální snímače. Impedance kabelu 5X1 s interním děličem je minimálně 3-krát vyšší oproti obyčejnému kabelu bez děliče, proto připojení kabelu  5X1 nezatěžuje objekt měření a je bezpečné pro moderní techniku.

Volba vstupního rozsahu ±25 V nebo ±250 V realizována elektronický na všech kanálech a ovládá se z prostředí programu.
Pro externí sondy a převodníky vstupní rozsah se nastaví automatický na ±5V.

Unikátní přístroj, který nahrává průběh měření podobně, jak se nahrává zvuk nebo video.
Pro spuštění jen přibližně nastavíme rychlost měření a spustíme Start. Záznam pak lze v širokém rozsahu upravovat (zoom 10:1 až 1:500).

Napájení aktivních snímačů přímo od přístroje, bez použití dalších kabelů. Přístroj identifikuje měřicí zařízení (tlakové sondy, proudové převodníky atd.) a načte z něj data pro automatická nastavení kanálu

Nic není třeba ručně nastavovat, navíc na záznamu  kanál  příslušně  označen a tím je vyloučena chyba při analýze záznamu.

Rozsah automatického nastavení lze jednoduše měnit a přizpůsobit dle používaného zařízení a dle preferencí operátoru přístroje.
Nastavení programu pro lepší ovládání je rozdělené na globální a operativní, přitom program zachoval již známé uživatelské prostředí.

Texvik DS8 Mk II je:
  • kompaktní – 160x160x35 mm;
  • rychlý      --  až 20 MHz vzorkování;
  • chytrý  --  automatická nastavení kanalu dle typu prevodníku.

Rychlost vzorkovaní až 20 MHz při nepřetržitém datovém přenosu a ukládání záznamu na disk, což je unikátní vlastnosti přístroje. Pro počítače se slabšími parametry lze přizpůsobit parametry nahrávaní dle aktuálního měření.

Pří prvním spuštění program  otestuje přenosnou rychlost počítače a navrhne optimální varianty na výběr mezi rychlosti vzorkovaní a datové hloubky digitalizací signálu.Dvoukanálový elektromagnetický snímač LH
Bezkontaktní snímač LH je určen především pro diagnostiku zapalovací cívky analýzou průběhů primárního proudu cívky a sekundárního napětí. Diagnostickými parametry jsou rovnoměrnost nabíjeni a vybíjeni cívky, doba hoření oblouku a přítomnost nebo absence kmitů po zhasnutí oblouku.


© www.texvik.com 2005-2023
Návrat na obsah