TEXVIK automobilovy osciloskop rekordér

Přejít na obsah

TEXVIK DS v.2
  • vstupní konektory BNC
  • vzorkovací frekvence až 20 MHz,
  • elektronické přepínaní vstupního rozsahu ±25/±250 V.
 

Přístroj má shodné parametry s DS8 Mk II a stejné SW vybavení, bez napájení externích snímačů a bez technologii SmartSensor.

 
TEXVIK DS8 Mk II
Kompaktní a jednoduchý v obsluze automobilový osciloskop-rekordér s podporou technologii SmartSensor.

Měřící kabely s interním dělíčem 1:5. Elektrická kapacita měřícího kabelu snižuje vstupní impedanci měřícího zařízeni celkové a představuje zátěž pro objekt měření, zejména pro sběrnice, digitální snímače. Impedance kabelu 5X1 s interním děličem je minimálně 3-krát vyšší oproti obyčejnému kabelu bez děliče, proto připojení kabelu  5X1 nezatěžuje objekt měření a je bezpečné pro moderní techniku.

Volba vstupního rozsahu ±25 V nebo ±250 V realizována elektronický na všech kanálech a ovládá se z prostředí programu.
Pro externí sondy a převodníky vstupní rozsah se nastaví automatický na ±5V.

Unikátní přístroj, který nahrává průběh měření podobně, jak se nahrává zvuk nebo video.
Pro spuštění jen přibližně nastavíme rychlost měření a spustíme Start. Záznam pak lze v širokém rozsahu upravovat (zoom 10:1 až 1:500).

Napájení aktivních snímačů přímo od přístroje, bez použití dalších kabelů. Přístroj identifikuje měřicí zařízení (tlakové sondy, proudové převodníky atd.) a načte z něj data pro automatická nastavení kanálu

Nic není třeba ručně nastavovat, navíc na záznamu  kanál  příslušně  označen a tím je vyloučena chyba při analýze záznamu.

Rozsah automatického nastavení lze jednoduše měnit a přizpůsobit dle používaného zařízení a dle preferencí operátoru přístroje.
Nastavení programu pro lepší ovládání je rozdělené na globální a operativní, přitom program zachoval již známé uživatelské prostředí.

Texvik DS8 Mk II je:
  • kompaktní – 160x160x35 mm;
  • rychlý     --  až 20 MHz vzorkování;
  • chytrý --  automatická nastavení kanalu dle typu prevodníku.

Rychlost vzorkovaní až 20 MHz při nepřetržitém datovém přenosu a ukládání záznamu na disk, což je unikátní vlastnosti přístroje. Pro počítače se slabšími parametry lze přizpůsobit parametry nahrávaní dle aktuálního měření.

Pří prvním spuštění program  otestuje přenosnou rychlost počítače a navrhne optimální varianty na výběr mezi rychlosti vzorkovaní a datové hloubky digitalizací signálu.

Technologie SmartSensor
SmartSensor je unikátní technologie pro obousměrnou komunikaci mezi přístrojem TEXVIK a externími převodníky a senzory.

V přímém směru přístroj načte informaci z převodníku pro automatická nastavení příslušného kanálu a pro převod hodnoty měřeni. Nastavení kanálu také lze měnit manuálně dle požadavků operátora přístroje.

V opačném směru přímo z prostředí programu lze provést nastaveni připojeného převodníku. Příkladem je proudový převodník T30A-71, kde už není žádný prvek pro vynulování, nastavuje se v programu pouhým kliknutím. Není to vynulovaní kanálu přístroje, ale výstupního signálu převodníku.

Aktualizace SW (01.2023)
Nová verze programu 4.6.0.2 dostupna ke stažení.


© www.texvik.com 2005-2023
Návrat na obsah